Patrioții

Vasile Nagy (AUR): Protejaţi Biserica, căci a distruge este foarte uşor, dar a rezidi este foarte greu

Declarație politică despre credința creștină

În decursul istoriei relaţia dintre Biserică şi Stat a fost guvernată de principii diferite, armonia Biserică-Stat n-a fost niciodată simetrică în sensul de egalitate, de forţe similare, ci mai totdeauna asimetrică şi denivelată. 

Biserica se ruga permanent pentru Stat, iar adesea ea se şi ruga de Stat, ca să o ajute. Statul, la rândul său, sprijinea Biserica, dar era şi tentat adesea să o aservească. 

Dialogul dintre Biserică şi Stat a variat de la un domnitor la altul şi de la o epocă la alta, într-un fel a tratat Biserica domnitorul Ştefan cel Mare, care a sporit averile mănăstirilor şi în altfel domnitorul Alexandru Ioan Cuza, care a secularizat averile mănăstireşti. 

Biserica cere tuturor creştinilor care sunt implicaţi în viaţa socială şi politică, cât şi celor care sunt aleşi, să nu uite nici o clipă în funcţia şi munca lor statutul de creştin şi că trebuie să facă totul cu responsabilitate, cu frică faţă de Dumnezeu şi cu dăruire totală pentru binele obştesc.

Lumea de azi este într-o stare de înstrăinare şi de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Valorile religioase şi morale sunt ameninţate constant de un neo-păgânism care invadează oriunde viaţa societăţii. Persoana, comunitatea familială, cea locală şi societatea românească se află în situaţia de a constata o serie de mutaţii fine dar sigure care sunt încă în derulare şi care ating în diferite proporţii şi cu mai diferite efecte specificul personalist şi comunitar al structurilor sociale la toate palierele, marcând o luptă aproape insesizabilă împotriva manifestării în lume a duhului lui Hristos. 

Asumarea de către noi, românii, dar şi de către Europa contemporană a tradiţiilor creştine milenare este, o necesitate firească pentru păstrarea identităţii romaneşti şi a celei europene.

Rolul bisericii în societate s-a schimbat de-a lungul timpului dar și oamenii s-au schimbat.

Pentru că s-au schimbat oamenii, s-a schimbat și rolul bisericii. În vremuri mai vechi, biserica avea un rol decisiv în mersul societății, în vremurile de astăzi oamenii caută să trăiască tot mai independent și văd biserica adeseori ca o rămășită a veacurilor trecute care nu se mai potrivește cu vremurile de astăzi, dar o văd doar cei care sunt mai puțin credincioși.

Nu doar biserica are un rol important, ci și oamenii au rolul lor în bunul mers al bisericii. 

În același timp, chiar dacă astăzi există un curent foarte vehement de a se dezice de biserică, societatea nu cred că are de câștigat dacă renunță la a-i acorda bisericii rolul care i se cuvine, acela de a ajuta și a uni societatea. 

Trebuie să știm că biserica este o mamă, o mamă foarte bună care îi așteaptă pe copiii ei ca să îi ajute, să îi povățuiască și să le ofere acel sprijin pe care numai o mamă poate să îl ofere.

Protejaţi Biserica, căci a distruge este foarte uşor, dar a rezidi este foarte greu. Biserica este o binecuvântare pentru dumneavoastră, pentru copiii dumneavoastră şi pentru nepoţii dumneavoastră.

Deputat AUR Vasile Nagy