Patrioții

Valentin Cioromelea (AUR): Gospodăria țărănească poate fi un model agricol viabil dacă nu este împovărată prin prevederi arbitrare

Interpelare către ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Nichita Adrian Oroș

În România există numeroase gospodării țărănești, majoritatea mici ferme de subzistență care în prezent nu numai că nu sunt sprijinite, dar sunt pauperizate în mod deliberat, având drept consecință importurile masive de produse alimentare. Rezultatul este că acești oameni sunt forțați să plece și să presteze munci necalificate în Europa (cules de sparanghel, căpșuni etc.) deoarece nu pot desfășura o activitate productivă în propria gospodărie din țară.

Gospodăria țărănească poate fi un model agricol viabil dacă nu este împovărată prin prevederi arbitrare. Ea trebuie sprijinită, revitalizată și securizată ca unitate de producție mixtă de sine stătătoare cu eficiență economică ridicată.

 Miza este dublă:

  •  problema gospodariilor agricole de subzistență din România – scoaterea din sărăcie a țăranilor români care practică agricultura tradițională și prosperitatea lor
  •   asigurarea securității alimentare a României prin lanțuri scurte autohtone de producție și distribuție. 

În prezent există două tipuri de organizare a muncii rurale ferme și gospodării țărănești:

– ferma, ca exploatație agricolă, persoana juridică se desfășoară activități comerciale (SRL, SA, asociație familială) operează după principiile profitului, minimizându-și construite în producție la scară și microindustrializare.

– pe de altă parte, gospodăria țărănească produce pentru nevoi proprii plus în accident natural, fără urmări profitul ca scop în sine; ea trebuie susținută prin prevederi aparte care să îi permită să-și păstreze stilul de viață specific, organic. Gospodăriei țărănești tradiționale îi sunt specifice mai ales exploatațiile agricole fără personalitate juridică, tip gospodării individuală.

Producția și procesarea în gospodăria țărănească sunt prin metode tradiționale, nu industriale. Rezultă produse ecologice organice tradiționale.  În prezent, gospodăria țărănească, numită exploatație de subzistență, este redusă la funcții modeste, restricționată cantitativ și fără drept de a comercializa produse zootehnice.

Gospodăriile țărănești își pot eficientiza costurile printr-un sistem cooperatist țărănesc unde se susțin reciproc prin diviziunea muncii și costuri distribuite. Ele se pot asocia în cooperative agricole care integrează producția, procesarea, depozitare și distribuția asigurărând:

  • achiziționarea produselor de la gospodari;
  • procesarea lor tradițională la scară mică locală prin metode tradiționale;
  • depozitarea în depozite frigorifice ale cooperativei;
  • distribuirea în lanțuri de magazine proprii sau online.

Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost supus dezbaterii publice un proiect de Ordin al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru stabilirea dimensiunii și tipurilor de exploatație de creștere a suinelor pe teritoriul României. Acest ordin ar urma să abroge Ordinul ministrului culturii și dezvoltării rurale nr. 538/2019, publicat în Monitorul Oficial partea I, nr. 902 din 08.11.2019.

Ordinul stabilește definirea și modul de autorizare a gospodăriilor țărănești conform Legii 566/9 decembrie 2004 Art.3 completat prin Legea 265 din 20 noiembrie 2020 Art.1 care prevede că definirea și modul de autorizare a gospodăriei țărănești se stabilesc prin Ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al președintelui ANSVSA.

Proiectul de Ordin, la art. 1) pct.a) stabilește:

„exploatația noncomercială de suine –  exploata subzistență a suinelor pentru consum familial, cu un efectiv de maxim 5 (cinci) capete de porci, înregistrate în Sistemul național de identificare și înregistrare a animalelor (S.N.I.I.A) și  care îndeplinește prevederile normelor sanitare veterinare privind măsurile de biosecuritate, deținute de persoane fizice înregistrată la oficiul registrului comerțului”. 

 Dorim să vă întrebăm, Domnule Ministru:

De ce doriți ca, prin intermediul acestei prevederi dezastruoase, să condamnați la dispariție un mare număr de gospodării țărănești cu acest specific, restrângând efectivele de animale la un număr total insuficient pentru supraviețuirea economică respectivă în gospodării țărănești?

Senatori AUR Valentin Cioromelea și Mircea Dăneasă