Patrioții

Sorin Muncaciu (AUR) avertizează: Administrația Biden transformă Organizația Mondială a Sănătății în Ministerul Global al Sănătății

Deputatul AUR Sorin Muncaciu trage un semnal de alarmă asupra faptului că administrația Biden are în vedere transformarea Organizației Mondiale a Sănătății în Ministerul Global al Sănătății, în contextul în care SUA a înaintat propuneri pentru modificarea Regulamentului sanitar internațional. Acestea ar putea fi adoptate la sfârșitul lunii mai, când are loc cea de-a 75-a Adunare Mondială a Sănătății.

Statele Unite ale Americii, în „era Biden” au făcut pasul decisiv către epoca globalistă în care cuvântul de ordine în constituie Marea Resetare.

Administrația Biden a propus un set de modificări ale Regulamentului sanitar internațional elaborat de către Organizația Mondială a Sănătăți (OMS). Se așteaptă ca aceste modificări să fie adoptate  la cea de a 75-a Adunare Mondială a Sănătății care se va desfășura în perioada 22-28 mai 2022 și care îi va reuni pe cei 194 membri ai OMS.

Administrația Biden are o puternică viziune globalistă, Astfel, în aceste modificări, apare o noțiune nouă. Este vorba de ”entități relevante”. Articolul 6, aliniatul 1, indică între aceste „entități relevante”, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE),  Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) .

Articolele 48 și 49, consideră că „stat parte afectat” este o noțiune care se referă la un stat parte aflat fie în în zona geografică a incidentului sanitar, fie în alt mod  de afectare prin consecințele produse  de evenimentul în cauză.Incidentul sanitar este o urgență medicală (care poate fi o epidemie sau o epizootie).

La articolul 9, Administrația Biden a avut grijă să scoată din dispozitivul de acțiune în caz de urgență medicală ( epidemie, epizootie),  „statul parte afectat”. Astfel, OMS va putea pe viitor să declare urgența medicală (epidemia, epizootia) fără a informa statul membru, fără a se consulta și, ceea ce este mai grav, fără să solicite verificarea informației de către autoritățile statului membru, Aici vorbim despre o impunere a „legalității” acțiunii pe teritoriul statului membru a unui serviciu sau a mai multor servicii secrete străine, fapt care nu este permis în mod normal. Practic, structurile de contraspionaj ale statului membru vor fi nevoite să suporte acțiuni ale unor servicii străine fără a controla natura informațiilor pe care acestea le adună și fără a putea lua măsuri contra lor.

            Articolul 12, punctul 4, litera a „legalizează” penetrarea informativă a statului pe teritoriul căruia se declară urgența medicală. OMS  va lua în considerare informațiile furnizate de state diferite de statul pe teritoriul căruia are loc incidentul sanitar care duce la declararea urgenței medicale ( epidemiei, epizootiei). În plus, se legalizează și „fake-news” deși se militează contra lor prin investiții de miliarde de dolari. Cum este posibil acest fapt? OMS ia în calcul informații din spațiul public fără ca măcar să ceară statului afectat de incidentul sanitar să îi ofere confirmarea că informația nu este falsă.  Practic, statul afectat de un incident sanitar (urgență medicală) pierde și controlul mijloacelor de informare de pe teritoriul său, control vital în caz de război hibrid, să zicem, unde războiul informațional ocupă rolul esențial.

            Articolul 53 bis instituie și un fel de „minister al adevărului” despre care scria George Orwell în romanul său „1984”. Va exista astfel, un „comitet de conformitate” care controlează și instituțiile de ordine publică interne ale statului membru. Evident, această prevedere decurge din celalte.  Statul afectat de incidentul sanitar poate fi controlat dacă a respectat obligațiile prevăzute în Regulamentul sanitar internațional.

            Cât de obiectiv și de credibil să fie acel control? 1. urgența medicală ( epidemia, epizootia) se declară fără a ți se cere acordul ție ca stat, fără o informare prealabilă. 2. informațiile care vin la OMS nu provin de tine ca stat, nici măcar nu vei putea să le confirmi sau să le infirmi.

            Așadar, independența unui stat devine una pur decorativă atât timp cât se iau măsuri fără acordul tău și fără dreptul tău de control și de răspuns.

            Articolul 48 precizează un lucru esențial. Comitetul de urgență este compus din experți selectați de directorul general dintre lista de experți prestabilită, la care se adaugă și  grupuri consultative de experți ale organizației în calitate de directori regionali. Evident, aceștia vor fi aleși dintre persoanele agreate cu „dosar bun” despre care se știe că vor aplica fără opoziție ceea ce li se va spune. Statul membru are dreptul și el la cel puțin un membru.

 Așadar, se asigură o reprezentare simbolică, decorativă a statului afectat, dar decizia revine experților principali.

Singura concesie pe care o are un stat este ca în termen de 6 luni să respingă sau sa formuleze rezerve cu privire la amendamentele făcute la regulamentul în cauză, în conformitate cu articolul 59, punctul 1 bis.

După expirarea termenului de șase luni, orice acțiune de opoziție față de regulament, devine nulă de drept.

            Așadar, statele afectate de urgența medicală (epidemie, epizootie) vor fi la discreția OMS care își va rezerva dreptul de a folosi informațiile pe care le crede de cuviință, de a implica forțele pe care le va considera de cuviință.

            Ceea ce trebuie văzut este că Administrația Biden va reuși să scoată chiar statele componente ale SUA din ecuația deciziilor, ceea ce reprezintă o gravă încălcare a Constituției SUA, adoptate la 17 septembrie 1787 care, cu unele amendamente esențiale este și azi în vigoare.

            Constituția SUA stabilește clar ce politici pot duce statele membre ale Uniunii (prin autoritățile executive și legislative statale), ce politici aparțin guvernului federal, ce legi federale trebuie respectate. Guvernatorul unui stat și aleșii din forurile legislative statale pot declara starea de urgență și să ia măsuri până la sosirea ajutorului federal. Acum, guvernul federal poate interveni oricând în organizarea statală.

            Administrația Biden și-a dorit ca prin aceste amendamente să ocolească adoptarea Regulamentului de către US Senate, fiindcă acolo, deciziile se iau cu 2/3 din totalul senatorilor (fie care stat membru al Uniunii are dreptul în structura legislativă federală,  la 2 senatori, fie că e vorba de state mari ca Texas, California sau de state mici precum Rhode Island sau Maine. În Camera Reprezentanților, fiecare stat poate trimite reprezentanți proporțional cu populația statului).

            Așadar, 2/3 din Senat reprezintă o țintă greu de atins pentru propuneri controversate. Totuși, Regulamentul OMS are multe puncte neclare care aduc atingere independenței statelor membre ale OMS, precum și capacității lor legitime de acțiune.