Patrioții

Sebastian Suciu: AUR susține investițiile private în sănătate

Într-o declarație susținută în Parlament, deputatul AUR Sebastian Suciu a prezentat pe scurt proiectul de lege inițiat de AUR pentru susţinerea investițiilor private în sănătate și a făcut apel către toți parlamentarii să sprijine această inițiativă legislativă. Sistemul de sănătate românesc are mare nevoi de fonduri pentru modernizare.

Stimați colegi, 

AUR a inițiat un proiect de lege pentru susţinerea investiţiilor private în sănătate sub denumirea „Alexandru Pesamosca”. Acest proiect își propune realizarea următoarelor obiective:

  • să aducă o serie de îmbunătățiri în sistemul de sănătate, printre care asigurarea sănătății populației și medicina preventivă, diagnosticul precoce și managementul integrat al bolilor cronice, tratamentul și recuperarea rapidă pentru bolile acute, atât în spital, cât și în afara lui și creșterea calității serviciilor medicale și educația personalului.
  • susţinerea financiară a investiţiilor private în extinderea, construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de unități sanitare constituite și organizate conform legii.

Susţinerea financiară constă atât într-un ajutor nerambursabil privind o parte din cheltuielile eligibile, cât şi în garantarea de către stat a unei părţi din creditul utilizat de către investitor pentru extinderea, construcţia, şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de unități sanitare.

Acestea se vor repartiza astfel:

  • ajutor nerambursabil de până la 5.000.000 euro din cheltuielile eligibile, pentru extinderea, construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea de unități sanitare, plătit investitorului după terminarea lucrărilor şi obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie de la Ministerul Sănătății, în baza documentelor justificative;
  • garanţie în numele şi contul statului prin Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și prin Fondul Român de Contragarantare, de maximum 50% din valoarea creditului contractat de investitor, excluzând dobânzile şi comisioanele aferente, cu condiţia ca aceste credite să finanţeze exclusiv cheltuieli eligibile aferente proiectului, în cazul în care acesta apelează la finanţarea integrală sau parţială a acestor cheltuieli prin creditare.

Îndemn toți colegii de bună credință să ne susțină în vederea realizării acestui proiect, menit să sprijine sfera medicală românească.