Patrioții

Ringo Dămureanu (AUR) : Despre constituționalitatea pensiei publice, pe înțelesul tuturor

Judecătorii Curții Constituționale au examinat solicitarea guvernului de a declara majorarea pensiilor cu 40% drept neconstituțională. Ringo Dămureanu, deputat AUR, explică pe înțelesul ce înseamnă de fapt decizia CCR.

În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. Așa prevede chiar Primul Articol, alineatul (5) din Constituție.
Tot Legea Fundamentală prevede la Art. 47, având titlul marginal ”Nivelul de trai”, că Statul este obligat să ia măsuri de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent. Tot aici se statuează dreptul cetățenilor la pensie şi la măsuri de asistenţă socială, potrivit legii.


În această bază constituțională, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 127/2019 din 8 iulie 2019, privind sistemul public de pensii, care la art. 85 prevede formula de calcul a cuantumului pensiei, determinat prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă, iar la art. 86 prevede valorile punctului de pensie, astfel, (a) la data de 1 septembrie 2019 – 1.265 lei, iar (b) la data de 1 septembrie 2020 – 1.775 lei, așadar, în creștere cu 40% față de nivelul anterior.


Pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, Guvernul a emis OUG nr. 135/2020 din 14 august 2020, în care, la art. 42 a prevăzut modificarea art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, astfel încât, la data de 1 septembrie 2020, valoarea punctului de pensie să devină 1.442 lei (în creștere cu doar 14% față de nivelul anterior).


În vederea aprobării Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020, Parlamentul a adoptat o Lege, care la Art. I pct. 8 prevede abrogarea Articolului 42 din OUG.
Miercuri, 13 ianuarie 2021, Curtea Constituțională a pronunţat, în cadrul controlului anterior promulgării acestei Legi de aprobare a OUG nr. 135/2020, o decizie prin care, a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Art. I pct. 8 din această Lege.


În motivarea soluţiei de admitere, Curtea a reţinut, în esenţă, că art.I pct.8 din legea criticată abrogă art.42 din OUG nr.135/2020 [care prevede o valoare a punctului de pensie de 1442 lei], ceea ce nu înseamnă, însă, o repunere în vigoare a art.86 alin.(2) lit.b) din Legea nr.127/2019, în forma sa iniţială [care prevedea o valoare a punctului de pensie de 1775 lei]. 


Astfel, din cauza tehnicii legislative defectuoase utilizate, Curtea Constituțională a reținut că astfel s-ar fi creat un vid legislativ în privinţa valorii punctului de pensie, în sensul în care, abrogarea pur şi simplu a art.42 din OUG nr.135/2020, fără indicarea valorii punctului de pensie prin modificarea corespunzătoare a art.86 alin.(2) lit.b) din Legea nr.127/2019, generează o incertitudine juridică în privinţa existenţei normative chiar a valorii punctului de pensie, contrară dispozițiilor Art.1 alin.(5) din Constituție, în ceea ce privește componenta sa privind securitatea juridică, raportat la Art.47 alin.(2) din Constituţie referitor la nivelul de trai și dreptul cetăţenilor la pensie. 


Așadar, Curtea Constituțională a stabilit că viciul de neconstituționalitate constatat privește exclusiv Legea de aprobare a O.U.G. nr.135/2020, și nu ordonanța în sine, care prevedea o creștere a pensiilor cu 14%. 
În cadrul procedurii de reexaminare, va reveni Parlamentului competenţa de a infirma/confirma, în termeni clari şi neechivoci, valoarea punctului de pensie stabilită prin Art.42 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr.135/2020.