Patrioții

Lilian Scripnic (AUR), semnal de alarmă pentru familiile din România. Coaliția de guvernare vrea să transpună în România modelul instituțiilor de tip ,,Barnevernet” din Norvegia sau ,,Jugendamt” din Germania

Deputatul AUR Lilian Scripnic trage un semnal de alarmă referitor la un proiect de lege prin, la nivel declarativ, se propune măsuri pentru prevenirea separării copilului de familie. De fapt, coaliția de guvernare vrea să transpună în România modelul instituțiilor de tip ,,Barnevernet” din Norvegia sau ,,Jugendamt” din Germania, explică Scripnic, potrivit unei declarații de presă.

În calitate de deputat al României dau curs încrederii cu care am fost investit de către români în această poziție reprezentativă și aleg să rămân în slujba poporului român, fiind conectat la inițiativele legislative și la mișcările politice ce pot atenta la calitatea și securitatea vieților celor ce trăiesc în România.

Prin această declarație, fac cunoscut faptul că pe ordinea de zi a Camerei Deputaților din data de 19 aprilie 2023, se afla spre adoptare Proiectul de Lege privind ,,Organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie”. Acest proiect, PL-x 145/2023, a fost retras ulterior, grație presiunii exercitate de  societatea civilă prin vocea  instituțiilor specializate în drepturi și libertăți, astfel că în acest moment proiectul de lege a fost retras și nu mai este pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, el fiind trimis la comisii în vederea schimbării propunerii legislative.

Cu toate acestea, doresc să trag un semnal de alarmă și să fac niște aprecieri pe speța acestui Proiect de Lege. Consider că în spatele titlului se ascunde o inițiativă legislativă mascată de niște cuvinte frumos elaborate, dar care riscă să producă confuzie și neînțelegere.

Spun asta pentru că după aprecierile mele dar și a unor entități nonguvernamentale din România ce militează pentru drepturile și libertățile cetățenești, dacă PLX 145/2023 va fi adoptată de Camera Deputaților în forma ei actuală, riscă să afecteze în mod radical viața de familie, dar mai ales modalitatea de creștere a propriilor copii ale familiilor din România.

România este o țară în care familia joacă un rol important, fiind bine înrădăcinată în mentalul colectiv, asigurând contextul necesar unei dezvoltări armonioase și echilibrate ale societății. Familia din România nu are nevoie de o instituție de tip ,,Big Brother” care să-i supravegheze fiecare mișcare și care să intervină discreționar atunci când consideră aceasta că este cazul. Ci mai degrabă, familia are nevoie de oportunități prin care nivelul de calitate al vieții să crească, cum ar fi noi locuri de muncă, instituții de învățământ cât mai profesioniste și adaptate la nevoile copiilor, dar și spații ecleziale unde familia să celebreze momentele importante ale sale sau unde să-și regăsească echilibrul interior prin asistență și consiliere spirituală.

În prezent, avem în fața noastră o inițiativă legislativă ce amenință contextul familial, pe care îl apreciez ca fiind echilibrat și poate anula anumite libertăți ale familiilor de la noi, iar pentru a nu pierde aceste libertăți suntem obligați să apărăm interesele familiilor din România și să afirmăm că scopul declarat al acestui proiect de lege este aparent unul nobil, urmărindu-se în mod oficial ajutorarea familiilor aflate în situații de „risc”, dar în realitate, odată trecută această lege se va putea ajunge la:

 • Situații banale în care părinții vor fi în situația prezumției de „culpabilitate”;
 • „instituționalizarea” masivă a copiilor;
 • Creșterea rolului și a implicării statului în „apărarea interesului copiilor” în detrimentul părinților;
 • Riscul de implementare a unor măsuri abuzive, lipsind pârghiile legale și judiciare de control, prevenire și remediere;
 • Restrângerea mediului familial doar la părinți, fiind exclusă familia naturală extinsă;
 • Implementarea unui sistem de tip „Big Brother”, intitulat „Observatorul Național al Copilului”, care poate viza orice copil din România.

Cu alte cuvinte, legea poate oferi puteri discreționare unei instituții ale statutului care va putea să nu țină cont de Constituție sau de drepturile internaționale ale omului, deliberând pe baza unor indicatori relativi și subiectivi dacă o familie este într-o situație de risc sau nu, fără să mai aibă nevoie de un raport psihologic și de o hotărâre judiciară. Având posibilitatea în același timp să dispună singură separarea familiei sau îngrădirea anumitor libertăți, exact pe modelul instituțiilor de tip ,,Barnevernet” din Norvegia sau ,,Jugendamt” din Germania, instituții care și-au arătat limitele și judecățile eronat asupra mai multor familii pe care le-au lezat de-a lungul vremii.

Astfel, cu titlu de exemplu, familiile vizate sunt cele în care se identifică oricare din următoarele situații:

 • Situația economic precară a familiei;
 • Condiții de locuit precare existente în familie;
 • Starea de sănătate precară a unui membru al familiei;
 • Starea de dizabilitate a unui membru al familiei;
 • Nivelul de educație scăzut al membrilor familiei;
 • Anumite comportamente ale copilului, cum ar fi: comportament delicvent; consum de alcool și droguri; tentativă de suicid; abandon școlar etc., chiar dacă părinților nu li se poate reproșa nimic raportat la comportamentul copilului lor.

Lipsind criterii clare și bine detaliate, aceste aspecte pot fi extrem de relative și interpretabile, riscându-se stabiliatatea multor familii ce pot ajunge pe lista familiilor cu grad de risc, fără să existe niciun risc real.

Legea a trecut de Senat în data de 06.03.2023, acolo unde singurii care au votat împotrivă au fost 12 SENATORI AUR!

Cer comisiilor de specialitate să-și asume cu responsabilitate evaluarea implicațiilor acestei legi și să delibereze o nouă formă prin care familiile cu adevărat aflate în situație de risc și vulnerabilitate să fie sprijinite spre edificarea lor și nu spre dezintegrarea și suprimarea conceptului de familie. Familia naturală este singurul loc unde copiii își pot găsi echilibrul și resursele necesare pentru a deveni oameni destoinici ai societății, iar pentru părinți familia este locul unde aceștia își găsesc motivația de a lupta cu intemperiile vieții privind spre odraslele lor pentru un viitor mai luminos! Familiile sănătoase și unite sunt garanția unui viitor mai bun.

Dumnezeu să binecuvânteze familiile din România!