Patrioții

Ionuț Neagu (AUR): Întrebare către MAI despre amenzile neconstituționale din timpul pandemiei

Întrebare scrisă către ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode

Obiectul întrebării: Cuantumul amenzilor aplicate în perioada epidemiei de COVID-19 și măsurile luate în cazul polițiștilor care au abuzat de dreptul de a le aplica românilor sancțiuni contravenționale în timpul stării de urgență și a stării de alertă.

Stimate domnule ministru,

Amenzile aplicate românilor de către polițiști pentru nerespectarea restricțiilor impuse de starea de urgență și de starea de alergă și variind între 2 000 de lei și 20 000 de lei au fost în mare parte și pentru rațiuni de înjumătățire plătite de către români timp de 48 de ore din momentul întocmirii procesului-verbal de aplicare a sancțiunii.

Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale prevederile legale cuprinse în ordonanțele militare prin care au fost stabilite amenzile pentru nerespectarea restricțiilor impuse de starea de urgență și a fost de părere că și cuantumul acestor amenzi este prea mare în raport cu posibilitățile financiare ale populației, în condițiile în care pensia medie lunară din România constituie circa 1 200 de lei, iar salariul mediu lunar depășește ușor suma de 3 000 de lei.

Așa cum s-a putut costata, în multe cazuri polițiștii au abuzat de dreptul lor de a le întocmi românilor procese-verbale penru nerespectarea restricțiilor impuse de starea de urgență și starea de alertă. 

Presa națională a vehiculat mai multe cifre privind numărul românilor cărora polițiștii le-au aplicat amenzi pe durata stării de urgență și privind cuantumul total al acestor amenzi. Astfel, s-a făcut vorbire despre peste 300 000 de sancţiuni contravenţionale aplicate românilor, sancțiuni în valoare totală de peste 600 milioane lei (echivalentul a 120 milioane euro) pentru nerespectarea restricţiilor instituite prin ordonanţele militare, în perioada stării de urgenţă.

Având în vedere cele prezentate mai sus, мă rugăm respectuos să ne transmiteți:

  1. Care este, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul București), numărul exact al românilor cărora le-au fost aplicate amenzi contravenționale pe perioada stării de urgență și a stării de alertă.
  1. Care este, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul București), valoarea totală exactă a acestor amenzi.
  1. O statistică, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II (județe și municipiul București), a polițiștilor despre care se cunoaște că au comis abuzuri contra românilor pe durata stării de urgență și a stării de alertă. Vă rugăm să precizați în context în cazul câtor dintre aceștia au fost dispuse cercetări și evaluări profesionale și disciplinare și cu ce s-au încheiat aceste cercetări și evaluări.

Senator AUR, Ionuț NEAGU, secretar al Comisiei pentru  drepturile omului, egalitate de șanse, culte şi minorităţi