Patrioții

Ionuț Neagu (AUR): Adeverințele verzi de vaccinare, discriminare și limitare

Din păcate marți, 11 mai 2021, colegii senatori în cadrul ședinței Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități au avizat pozitiv propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru eliberarea, verificarea și acceptarea adeverințelor interoperabile de vaccinare, de testare și de vindecare, în vederea facilitării liberei circulații în timpul pandemiei de COVID-19 (Adeverința electronică verde la nivel european), transmise prin comunicatele cu numărul 130 si 140 din 2021.

Dezbaterea și orice argument, adus în special pentru a convinge arcul guvernamental, inclusiv de către specialiști de renume ca Domnul Profesor Universitar Gheorghe Piperea specialist în drept civil și practician cu o vastă experiență aplicată, nu au fost suficiente, ordinul politic a prevalat. Astfel acest regulament lege a primit un aviz favorabil, cu un singur vot împotrivă (cel al subsemnatului) fiind posibil ca inclusiv mâine să   fie adoptat de către parlamentul României și deveni lege. Această lege include criterii care creează categorii întregi discriminate pe criterii medicale. Chiar unul dintre membrii comisiei a menționat de vremurile de tristă amintire de dinainte de 1989.

Noi, Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), ne luptăm să evităm revenirea sau alunecarea voit, nevoit pe aceeași pantă alunecoasă ale cărei consecințe le sțim prea bine în special din experiența totalitară anterioară.

Astfel propunerea de Regulament UE privind introducerea unor adeverințe interoperabile de:

  • Vaccinare (împotriva SARS-CoV-2),
  • Testare (care să certifice un rezultat negativ la testul pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2) și
  • Vindecare (care să ateste că persoana s-a vindecat după infectarea cu SARS-CoV-2).

Această propunere vizează crearea unui model european uniform al acestor trei adeverințe, care să includă și semnătura electronică.

Comisia pretinde că acest cadru va facilita libera circulație a cetățenilor europeni pe teritoriul Uniunii Europene. În realitate, adeverința electronică verde nu va facilita, ci va împiedica libera circulație a persoanelor în UE. Comisia Europeană admite lipsa unui studiu de evaluare a impactului în însuși documentul prezentat spre evaluare.

Constatăm că avem de a face exact cu procedeul retoric folosit de aparatul de propagandă al regimului totalitar din romanul 1984 de George Orwell.

Într-adevăr, în sistemul dictatorial descris de Orwell, orice adevăr este ascuns cu cinism sub un nume care desemnează exact opusul său. Astfel, Ministerul care pretinde a avea ca obiect de activitate „Prosperitatea” se ocupă de fapt cu perpetuarea sărăciei. Ministerul „Păcii” nu face decât să întrețină războiul, Ministerul „Iubirii” alimentează ura din societate, iar Ministerul „Adevărului” diseminează minciuna. Tot astfel, reducerea rației de alimente este numită de mașinăria propagandistică „creșterea” rației, iar supravegherea polițienească perpetuă – drept „grijă” a unui Frate Mai Mare (Big Brother).

Această metodă predilectă de manipulare face parte din arsenalul oricărui sistem totalitar. Ea urmărește exercitarea unui control complet și eficient asupra societății.

La fel ca în distopia orweliană, limbajul „pozitiv” al Comisiei Europene, care vorbește de facilitarea liberei circulații, ascunde o intenție totalitară.

În Expunerea de Motive, Comunicarea Comisiei pretinde că „scopul adeverințelor este de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație. Deținerea unei „adeverințe electronice verzi, în special a unei adeverințe de vaccinare”, pretinde Comisia, „nu ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație. Persoanele care nu sunt vaccinate, de exemplu din motive medicale, deoarece nu fac parte din grupul-țintă pentru care vaccinul este recomandat în prezent, cum ar fi copiii, sau deoarece nu au avut încă posibilitatea sau nu doresc să fie vaccinate, trebuie să își poată exercita în continuare dreptul fundamental la liberă circulație, dacă este necesar sub rezerva unor limitări, cum ar fi testarea obligatorie și carantina/autoizolarea. În special, prezentul regulament nu poate fi interpretat ca instituind o obligație sau un drept de a fi vaccinat.”

În realitate însă, Regulamentul propus exact asta dorește să instituie: condiționarea exercitării dreptului la libera circulație de deținerea unei adeverințe verzi.

Degeaba afirmă că n-o face. Simpla afirmație nu e suficientă ca să convingă, atâta vreme cât este evident că exact acesta ar fi rezultatul introducerii acestei adeverințe: limitarea dreptului cetățenilor UE la liberă circulație și ședere pe teritoriul Uniunii Europene, drept care – recunoaște chiar Comisia – „este una dintre cele mai de preț realizări ale UE”. 

Acest drept este stipulat în articolul 21 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). În mod la fel de cinic precum regimul orwelian, Comisia invocă alineatul (2) al aceluiași Articol 21, care „prevede posibilitatea ca UE să acționeze și să adopte dispoziții menite să faciliteze dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre în cazul în care o acțiune în vederea atingerii acestui obiectiv este necesară pentru a facilita exercitarea acestui drept”.

Formularea ambiguă adresată celor care nu doresc să se vaccineze, respectiv regimul aplicabil este formulat în acest document prin specificarea unei categorii distincte căreia i se vor impune anumite “limitări” precum “testarea obligatorie și carantina/ autoizolarea”.

Chiar dacă autorii prezentului regulament nu doresc ca acesta să fie interpretat “ca instituind o obligație sau un drept de a fi vaccinat”, tocmai impunerea deținerii “adeverinței electronice verzi”, reprezintă în sine introducerea unui astfel de regim.

De fapt argumentarea este viciată de o inversiune retorică și de un raționament circular. Limitarea dreptului la libera circulație prin condiționarea lui de deținerea unei adeverințe verzi este prezentată, în mod ipocrit, drept o „facilitare” a exercitării acestui drept. 

Chiar dacă regulamentul invocă caracterul necesar și proporțional respectiv bazat pe criterii “obiective și nediscriminatorii”, trăsătura de proporționalitate este incorect invocată dat fiind faptul că nu este o masură cu aplicabilitate temporară, de finalitate predicibilă.

Dacă această propunere este adoptată în forma actuală inclusiv de parlamentul Romniei, singurele fluxuri care vor circula liber sunt cele de capital, o abatere gravă de la principiile europene fondatoare.

De asemenea, Comisia recunoaște că propunerea implică prelucrarea de date cu caracter personal, inclusiv date privind sănătatea, și că „există impacturi potențiale asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor, și anume asupra celor prevăzute la articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene privind respectarea vieții private și la articolul 8 privind protecția datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, inclusiv colectarea datelor cu caracter personal, accesul la datele cu caracter personal și utilizarea datelor cu caracter personal, afectează dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor cu caracter personal prevăzute în Cartă. Orice atingere adusă acestor drepturi fundamentale trebuie să fie justificată.”

Comisia susține că propunerea „are un impact pozitiv asupra dreptului fundamental la liberă circulație și ședere prevăzut la articolul 45 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”. Printr-un sofism dezvoltat pe mai multe pagini, îngrădirea efectivă a dreptului fundamental la liberă circulație și ședere este răstălmăcită drept „facilitare” și „impact pozitiv”. Această retorică ce neagă realitatea amintește de discursul public ideologizat ce ne marca trecutul totalitar.

Comisia arată în mod corect că „decizia privind introducerea unor restricții privind libera circulație rămâne la latitudinea statelor membre, care trebuie să acționeze în conformitate cu dreptul UE. De asemenea, statele membre își păstrează flexibilitatea de a nu introduce restricții privind libera circulație.” 

Luându-și măsuri de precauție, Comisia transferă statelor membre responsabilitatea aplicării normelor și garanțiilor privind protecția datelor. Astfel ea precizează, privind dreptul la protecția datelor cu caracter personal, inclusiv la securitatea datelor, că se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului. Nu este prevăzută nicio derogare de la regimul de protecție a datelor al UE, iar statele membre trebuie să aplice norme și condiții clare și garanții solide, în conformitate cu normele UE privind protecția datelor.” Este aprioric evident că în România nu se vor asigura cetățenilor niciun fel de asemenea norme și garanții privind protecția datelor, așa cum nu li se asigură respectarea multor alte drepturi și norme.

În sfârșit, la art. 26 din Regulamentul propus, Comisia subliniază că „este necesar să se prevină discriminarea împotriva persoanelor care nu sunt vaccinate, de exemplu din motive medicale sau deoarece acestea nu fac parte din grupul țintă pentru care vaccinul este recomandat sau deoarece nu au avut încă posibilitatea să fie vaccinate sau au ales să nu se vaccineze. Prin urmare, deținerea unei adeverințe de vaccinare sau deținerea unei adeverințe de vaccinare care indică un anumit vaccin nu ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru exercitarea dreptului la liberă circulație, în special în cazul în care aceste persoane sunt, prin alte mijloace, în măsură să demonstreze că respectă cerințele legale în materie de sănătate publică, și nu poate fi o condiție prealabilă pentru utilizarea serviciilor de transport transfrontalier de călători, cum ar fi companiile aeriene, trenurile, autocarele sau feriboturile.”

Conform regulamentului (art. 14), statele membre sunt puse în situația de a aștepta încă un an de la declararea de către O.M.S. a încetării pandemiei, pentru elaborarea unui raport ale cărui conținut și concluzii sunt deja previzibile.

Astfel cetățenilor europeni nu li se oferă certitudinea ca prin viitorul raport comisia europeană nu va propune eliminarea discriminărilor impuse prin prezentul regulament referitoare la adeverința verde.

Este la fel de evident că discriminarea persoanelor care nu s-au vaccinat va fi nu excepția, ci regula aplicării acestui Regulament.

În lumina celor de mai sus, considerăm că este de datoria noastră să recomandăm distinșilor membri ai Comisiei pentru Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități să voteze în sensul emiterii unui aviz negativ la această Propunere de Regulament COM(2021)130, și să introducă aceste considerente prezentate mai sus în avizul de înaintare către comisia de raport.

Senator AUR Ionuț Neagu