Patrioții

Ilie Coleșa (AUR): În România s-a interzis utilizarea cărbunelui

Deputatul AUR Ilie Coleșa a vorbit, într-o declarație politică, despre flagelul ideologiei neo-marxiste care, de această dată, afectează domeniul energiei: este vorba despre Legea decarbonizării sectorului energetic, ce a fost adoptată în Parlament, cu sprijinul PSD, PNL, UDRM și USR.

În aceste zile, toate partidele, cu excepția AUR, prin OUG nr.108/2022, aprobată prin PL-x 548/2022 – au impus aberanta Lege privind decarbonizarea sectorului energetic – s-a interzis utilizarea cărbunelui – huilă și lignit – în România.

Clarificare – se elimină din mixul energetic național (totalitatea felurilor de producere a energiei) energia electrică și termică obținură din cărbune, se închid toate termocentralele care produc energ. electr. folosind lignit și huilă, se închid toate carierele de lignit și toate minele de huilă.

Se interzice Cărbunele!

Este bine, este normală interzicerea unui combustibil tradițional, verificat în mii de ani de folosință, nu doar în industrie, ci și în gospodăriile oamenilor? Este ideologie neo-marxistă nocivă sau o chestiunea strict economică sau de mediu?

Să căutăm Răspunsul.

De ce, care e motivația? Răspunsul oficial este Decarbonizarea sectorului energetic.

Ce înseamnă decarbonizare/decarbonarea? Decarbonizarea este încetarea emisiilor de CO2/C generate de către activitatea umană. Rețineți că orice ardere înseamnă emisii de C, orice – de la arderea unui foc în sobă la arderea unor cărbuni într-un furnal, de la arderea gazului într-o centrală termică de apartament la arderea motorinei sau benzinei într-un motor, de la emisiile de gaze generate de descompunerile organice până la respirația noastră. Încetarea emisiilor de C generate de om înseamnă suprimarea noastră economică și fizică.

Recapitulare

//Conceptul de încălzire globală a fost creat și dezvoltat în spațiul ex-sovietic după sf. celui de al II-lea război mondial. Un anume Mihail Ivanovici Budiko primea premiul “Lenin”, în 1958, pentru lucrarea “Balanța căldurii suprafeței Pământului”, fiind unul dintre primii care au dezvoltat teoria încălzirii globale generatoare de apocalipsă.

Se începe cu suprimarea noastră economică, prin suprimarea energetică. Acum avem interzicerea cărbunelui. Rețineți, nu este vorba de închiderea unei cariere sau a unei mine datorită terminării unui zăcământ de cărbune. Nu este vorba de închiderea unei termocentrale datorită faptului că nu mai este nevoie de energie electrică sau termică sau pt. că prețul este mai mare decât prețul din alte surse. Nu e vorba de motive, rațiuni economice, tehnice sau de mediu – pt. că pt. acest motiv nu e nevoie de o lege, este un act administrativ guvernamental, ci de o lege de interzicere motivată doar de reducerea – încetarea emisiilor de C.

Această încetare a emisiilor de C a fost clar specificată, ca un angajament, obligație contractuală în PNRR – Componenta 6. Energie din Pilon 1. Tranziția verde.

De ce CO2/C ar fi rău? Este un gaz/element toxic? Nu!

Sunt emisiile de CO2 un factor benefic naturii sau un poluant? E benefic, nu poluant!

El nu este responsabil de încălzirea globală – fenomen ciclic, natural, care nu depinde direct proporțional de emisiile și concentrația de CO2 din atmosferă. Omul responsabil doar de 3% din emisiile globale, iar planul Fit for 55 al UE ar reduce teoretic emisiile cu 0,1%, a la mie!

C nu este responsabil de așa-zisa topire accentuată a ghețarilor din Antarctica sau de creșterea nivelului oceanelor și a mărilor. Toate acestea sunt fenomene ciclice, reversibile în mod natural, normale, de nivel redus, care sunt însă extrem de exagerate, fiind puse în cârca CO2.

La fel, C nu e responsabil de manifestările meteo extreme – inundații, secetă, deșertificare – sau de pentru diferite tipuri de poluări. Poluarea cu elemente toxice, eroziunea solului, reducerea suprafețelor împădurite (nivelul de O2), pericolul în care sunt soiurile de plante și rasele de animale tradiționale, sunt elemente împotriva căreia trebuie să luptăm, dar ele nu depinde de C.

Dar ideologia neo-marxistă, o parte a oamenilor de știință cumpărată cu bani grei, consideră că omul are un rolul major, nociv, prin orice activitate umană generatoare de energie care emite C.

Rolul CO2 în naturăesențial pt. plante –fotosinteză – procesul prin care plantele folosesc apă, energia solară și CO2 pt. a obține energie chimică/carbohidrați = viață => CO2 face posibilă viața plantelor, Viața oamenilor depinde de plante, ca atare viața noastră depinde de CO2. CO2 întreține viața umană. C se transformă în creștere vegetală, în lemn, în legume sau fructe. Generează producere de O2. C generează O2 pe care-l respirăm și mâncare pe care o mâncăm. C este prezent peste tot în natură, C înseamnă viață.

Efectul generat de CO2, fiind principalul gaz cu efect de seră – benefic. Altfel temperatura sol – către -20 grade Celsius. Viața noastră nu e posibilă la -20 gr. C. C este viață.

Aportul suplimentar de CO2 în sere și solarii duce la o creștere a producției de cel puțin 30%.

Aportul suplimentar de CO2 generat de activitatea umană nu creează un efect d.p. de modificare a temperaturii. Altfel spus surplusul de C general anual de om nu influențează temperatura medie globală sau temperatura arctică.

CO2 – un element bun, un element indispensabil vieții. C este coloana vertebrală a vieții. Carbonul este elementul predominant din fiecare celulă/moleculă din orice organism.

Relația dintre bunăstarea economică și emisiile de CO2.

Toată industria grea, transporturile și chiar agricultura depind de energie, în special de energia produsă prin combustibili fosili tradiționali.

// Producția mondială de alimente a crescut în ultimele decenii, datorită creșterii cantității de dioxidul de carbon din natură. Nivel preindustrial ar duce la o scădere cu aproape 20% a unor plante de bază. La nivel global, cantitatea de CO2 din natură este la un minim istoric – 420 părți per milion. La 180 ppm viața vegetală și, implicit, cea animală intră într-un declin accentuat, se stinge.

Câteva exemple ilustrative de economii dezvoltate, care s-au dezvoltat și au crescut f. bine, cu accent pe valoarea adăugată, dar în care un rol major l-a avut și îl are producția de energie bazată pe combustibili fosili – hidrocarburi – petrol și gaze, dar și cărbuni:

1946 – Lume 4,7 trilioane, China 36 mil, România 17, Polonia 104, Turcia 17, Brazilia 17 mil t

1989 – Lume 22,4, China 2,4 trilioane, Ro 213, Pl 422, Tr 137, Br 211, Israel 31 mil. t

2021 – Lume 37,2, China 11,4 trilioane, Ro 79, Pl 328, Tr 446, Br 488, Is 54 mil. t

Raportat la anul 1989 emisiile de CO2 din combustibili fosili au evoluat procentual astfel:

Evoluție la: Lume/global +170%, China +500%, Turcia +300%, Brazilia +230%, Israel +190%, România -65%.

Vedem că deși bunăstarea economică depinde, este d.p. cu emisiile de C, România și-a depășit demult cota de 55%. Chiar președintele Iohannis, la conferința ONU privind așa-zisele schimbări climatice, COP26: „În ultimii 30 de ani, România şi-a redus emisiile de CO2 cu 77%, o rată mai mare decât dublul mediei globale„. Și după această declarație și după această lege, preș Iohannis ar trebui să ajungă la groapa de gunoi a istoriei!

Concluzie: Bunăstarea economică este direct proporțională cu emisiile de CO2! C nu este doar coloana vertebrală a vieții vegetale sau animale, ci și elementul de susținere a creșterii și bunăstării economice.

Măsuri politice UE

Principalele planuri politice sunt grupate sub denumirile „Fit for 55” – reducerea cu 55% raportat la anul 1990 până în 2030 și emisii „Nete 0 / Emisii 0” până în 2050. Din acestea derivă toate politicile așa-zise de mediu prin taxarea emisiilor și prin interzicerea utilizării unor combustibili și activități economice, cum ar fi utilizarea cărbunelui.

Prezenta lege interzice punerea în funcțiune a noi capacități de producție a ee folosind cărbune.

Care sunt efectele prezentei legi?

Reducerea cu 5000 MWh a puterii instalate disponibilă de prod. ee. folosind cărbune, dintre care aproape 4000 MWh până în 2025. Aceasta reprezintă, în mod practic, 20 – 25% din producția de ee. Vom reducere producția de ee cu 25% în condițiile în care suntem deja importatori neți de ee.

Teoretic acești 5000 MWh vor fi înlocuiți cu 2000 MWh – 1300 folosind gaz – m. scump și 700 e. eolianăinconstantă. Fără nicio garanție și doar după ce capacitățile pe cărbune vor fi desființate. Investim aprox. 3,5 mld. euro în distrugerea cap. de prod. ee din cărbune, construim în loc centrale pe gaz, iar pe amplasamentul carierelor punem parcuri foto-voltaice, împiedecând refolosirea lor și pe dos față de ceea ce face în prezent Germania – relochează parcuri foto pt. a reporni extragerea de cărbune.

Concluzii:

Toată această nebunie de politici de acuzare a activității umane (industrie, transport, agricultură, respirație, existență) datorită emisiilor de C, concretizată acum în interzicerea cărbunelui, coroborată cu modul de formare a prețului la ee (prețul maxim dictează prețul pieței), legislația de stabilire de cote de C pe care trebuie să le plătim și care contribuie la creșterea costurilor și la distrugere economică reprezintă nu doar un act de trădare națională, de speculă abjectă, ci un act de crimă contra umanității.