Patrioții

Dorel Acatrinei (AUR) către Ministerul Finanțelor Publice: Respectați Constituția și revizuiți modul de răspuns la interpelări

Dorel Acatrinei a adresat o întrebare către Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor Publice, privind un proiect de ordonanță de urgență ce va afecta tarifele pentru polița RCA, atât la nivelul asiguraților persoane fizice cât și la cele juridice.

Proiectul în cauză se referă la modificarea legii 132 din 2017, prin introducerea obligatorie a decontării directe în polița RCA. Deputatul AUR precizează că un astfel de proiect va duce la „creștere necontrolată a tarifelor de primă și la introducerea prin lege a samsarilor de despăgubiri, situație care va genera o speculă generalizată”.

Însuși procesul de decontare directă va anihila orice încercare a unor asiguratori de a controla costul despăgubirilor, iar aceste majorări vor conduce imediat la majorari ale primelor de asigurare, pentru că nici un asigurator nu va putea absorbi o astfel de creștere a cuantumului daunelor”, a explicat Acatrinei.

Deputatul AUR a spus că, deși a făcut interpelare către ministerul de resort, nu a primit răspuns la această problemă. În acest context, Dorel Acatrinei cere Ministerului de Finanțe să respecte obligații prevăzute de lege și să răspundă la întrebările adresate de către cetățeni prin reprezentații aleși în Parlamentul României.

Redăm mai jos conținutul declarației deputatului AUR Dorel Acatrinei:

„În încercarea de a primi un răspuns care să conțină oportunitatea introducerii decontării directe pentru cetățenii români, m-am adresat primului-ministru cu o interpelare, ca să primesc un răspuns la o problemă care va majora costurile transporturilor fapt care, mai ales în situația pandemică în care ne aflăm, va genera blocaje asupra serviciului de transport de mărfuri și de persoane.

Răspunsul primit prin Ministerul de Finanțe  cu numărul 60153/2021 se referă la procedura de lucru pentru aprobarea unei astfel de ordonanțe de urgență și nu conține nici un cuvânt despre oportunitatea unei astfel de măsuri pentru cetățeni.

De asemenea, precizez că nu s-a răspuns la cele două  întrebări din conținutul interpelării nr. 60 B/2021 înregistrată la Camera Deputaților ce fac obiectul adresei Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul din cadrul SGG, cu nr.837/DRP/2021 adresată Ministerului Finațelor. Întrucât, interpelările pe care le adresează deputații către membrii Guvernului își au originea în Constituția României la art.112 al.(1) și sunt obligații prevăzute de lege considerăm că lipsa totală a răspunsului este o încălcare a legii.

În cazul în care veți continua cu încălcarea legii precizăm că vom propune o comisie parlamentară de anchetă potrivit art.64 al.4 din Constituția României privind încălcarea repetată a Constituției României iar un număr important de deputați și senatori ne vom deplasa la sediul Ministerului de Finanțe pentru a vă determina să nu încălcați legile țării și Constituția.

Dacă dezinteresul dumneavoastră cu privire la exercitarea atribuțiilor cu care ați fost investit de Parlament va continua, precizăm că vom propune o modificare legislativă prin care un reprezentant al Ministerului de Finanțe va avea biroul în sediul Camerei Deputaților pentru a răspunde 8 ore pe zi întrebărilor venite din partea cetățenilor, prin parlamentarii aleși, cu privire la problemele întîmpinate de aceștia în legătură cu activitatea ministerului pe care îl conduceți. Precizăm că, 2 ore pe zi, vom propune să fie folosite pentru un curs de formare privind învățarea modului cum se răspunde concret la o întrebare concretă.

Față de această situație, vă solicit, să opriți promovarea unei astfel de ordonanțe de urgență până cînd oportunitatea acesteia va fi analizată în dezbaterile din Consiliul Economic și Social și din negocierile comune cu patronatele din transporturi, sindicatele și organismele profesionale.

Față de această situație solicit răspunsul în două puncte:

  1. Dacă aveți în vedere să opriți promovarea acestei ordonanțe de urgență și să asigurați funcționarea optimă a acestei piețe a transporturilor cu impact direct asupra locurilor de muncă și a veniturilor la bugetul de stat? 
  2. Când veți răspunde la intrebările din interpelarea 60 B/2021 înregistrată la Camera Deputaților, în caz contrar vom reveni săptămânal cu această întrebare?”