Patrioții

Cristian Ivănuță (AUR): Istoria românilor trebuie sa-și găsească locul binemeritat în învățământul liceal

Profesorul Cristian Ivănuță, deputat AUR, critică noile planuri cadru pentru învățământul liceal și argumentează de ce discipline precum istoria și geografia sunt vitale pentru identitatea noastră națională.

Abandonată treptat de stat, educația a devenit ținta predilectă pentru diverse corporații ce vând softuri, computere, curricule, expertiză, iar decidenții politicile achiziționeazăpe bani mulți, în baza unor contracte foarte avantajoase. Zilele acestea suntem iarăși martorii unui nou experiment, gândit în spiritul acestei revolutii continue, când mai multe ONG-uri și asociații au lucrat în echipă cu specialiști din cadrul ISE, în vederea redactării noilor planuri –cadru pentru învățământul liceal.

Potrivit noilor planuri-cadru, Istoriei, Geografiei și Religiei li se alocă câte o oră pe săptămână, ba mai mult, în varianta a III-a propusă pentru învățământul liceal tehnologic, acestor discipline li se acordă o jumătate de oră pe săptămână, în condițiile în care toate statele europene pun la dispoziție două ore, cel puțin pentru primele două discipline. Dar ceea ce este mai grav, Istoria românilor nu este reprezentată în noile planuri-cadru, cu excepția clasei aVIII-a. Disciplină cu un profund caracter identitar, alături de geografie și religie, menită să fixeze reperele și valorile naționale, să slujească devenirea noastră actuală și viitoare ca nație, Istoria românilor trebuie sa-și găsească locul binemeritat în actuala curriculă, din izvorul căreia să se adape generos generațiile tinere, pentru a-și forma și consolida trăsăturile morale și patriotice, în măsură să asigure dăinuirea noastră peste veacuri.

Fideli principiilor conservatoare pe care ni le-am asumat precum și a Proiectului de țară ale AUR, propunem revenirea la o nouă arhitectură curriculară, în care Istoriei și Geografiei să le fie alocate câte doua ore, atât la gimnaziu cât și la liceu, iar Istoria Românilor și Geografia României să fie studiate la clase le a VII-a și a VIII-a, respectiv a XI-a și a XII-a la profilul tehnologic. Pentru filiera teoretică, profilul umanist, trebuie să se includă minimum 3 ore de Istorie a românilor și de Geografie a României la casele a XI-a și a XII-a.

În același timp, solicităm să se renunțe la modalitatea de distribuire a opționalelor din planurile –cadru din varianta a II-a pentru filiera teoretică. Varianta I asigură o mai mare coerență și stabilitate, în timp ce varianta a II-a poate crea dispute între profesori și genera abuzuri din partea directorilor în stabilirea opționalelor. Introducerea unor materii noi prin sacrificarea orelor la disciplinele tradiționale este de asemenea paguboasă pe termen lung.

Promovarea unei asemenea pedagogii ca unele materii să capete statutul de disciplină didactică de sine statatoare,în detrimentul celor deja consacrate de secole, afectează grav procesul didactic. Schimbarea perpetuă nu poate genera decât destructurare, uniformizare și dispariție, pe cand asigurarea stabilității sistemului educațional nu poate decât să asigurea firmarea identității și permanenței noastre naționale.