Patrioții

AUR: Salutăm acordul de încetare a focului între Israel și mișcarea islamistă Hamas

Alianța pentru Unirea Românilor a transmis un punct de vedere oficial prin care salută acordul de încetare a focului între Israel și mișcarea islamistă Hamas în Fâșia Gaza.

Dear friends, We have regretfully learned, as everyone else, that the state of conflict between Hamas and the State of Israel has recently reached a new zenith. Unfortunately, like in any war, there were also collateral victims, including many children on both sides. Ido Avigal was one of them. Then, we felt tremendous relief on hearing the latest news about the possibility of a ceasefire.In an ideal context, we would undoubtedly wish for an unharmful outcome for all parties involved. Throughout the last two millenia, people who have been sharing the Romanian space have been able to reach a high degree of mutual understanding, under various political regimes, even if sometimes it was not easy. However, the context is currently far from ideal, thus we are not in the position – neither theoretically nor empirically – to suggest any approach in this delicate situation. The concept of „nation” stands among the fundamental pillars of our party, along with family, faith and freedom. Hence, we understand that, first and foremost, national security must be maintained – sometimes at all costs.That is why we salute the ceasefire agreement once again. In his famous study from 2007 regarding intractable conflicts, professor Daniel Bar-Tal from Tel Aviv University has argued that it is of vital necessity to change the relations between rival groups in order to stop the violence and move towards peace. Therefore, we hope that this ceasefire will last as long as possible and maybe even put an end to this conflict. Wisdom has always been a main trait of the people of Israel. We are sure that one day, a solution will be found so that all people may live together in peace in the HolyLand, Eretz HaKodesh.

=====================================================================

Dragi prieteni, Am aflat cu regret că starea de conflict dintre Hamas și statul Israel a atins recent un nou zenit. Din păcate, ca în orice război, au existat și victime colaterale, inclusiv copii, de ambele părți. Ido Avigal a fost unul dintre ei. Apoi am simțit o imensă ușurare când am auzit ultimele știri despre posibilitatea unui acord de încetare a focului. Ne-am dori, fără îndoială, o soluționare pașnică, acceptabilă pentru toate părțile implicate, și într-un context ideal ar fi posibilă găsirea acestei soluții prin dialog reciproc, guvernat de rațiune, considerente umanitare și principiile dreptului internațional. De-a lungul secolelor, de pildă, oamenii care au conviețuit în spațiul românesc au reușit să atingă un grad ridicat de înțelegere reciprocă, sub diferite regimuri politice, chiar dacă uneori nu a fost ușor. Din păcate, prezentul context este departe de a fi ideal, deci nu suntem în poziția – nici teoretică, nici empirică – de a putea sugera o abordare în această delicată situație. Conceptul de „națiune” se află printre pilonii fundamentali ai partidului nostru, alături de familie, credință și libertate. Prin urmare, înțelegem că, în primul rând, securitatea națională trebuie menținută – uneori cu orice preț. De aceea, salutăm încă o dată acordul de încetare a focului. În celebrul său studiu din 2007 referitor la conflictele negestionabile, profesorul Daniel Bar-Tal de la Universitatea din Tel Aviv afirma că este o necesitate vitală schimbarea relațiilor dintre grupurile rivale pentru a opri violența și a merge spre pace. Prin urmare, sperăm că încetarea focului va dura cât mai mult posibil și poate chiar se  va putea pune capăt acestui conflict. Înțelepciunea este și a fost dintotdeauna o trăsătură caracteristică a poporului evreu. Suntem siguri că prin eforturi înțelepte se va găsi o soluție pentru ca toți oamenii să trăiască pașnic împreună în Țara Sfântă, Eretz HaKodesh.

Andrei Dîrlău, membru în Senatul Partidului AUR și vicepreședinte relații internaționale